Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal

Zarządzenie Nr  86/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal.

               Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal, wprowadzam następujące zmiany:
1)    w § 33 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Do zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:
1) wykonywanie zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wojewody i starosty,
2) organizowanie obrony cywilnej, kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a także przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
3) przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, w tym administrowanie rezerwami osobowymi,
4) współdziałanie przy czynnościach związanych z kwalifikacją wojskową,
5) wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
6) organizowanie doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, oraz do odbycia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
7) nakładanie obowiązków w ramach świadczeń rzeczowych i osobistych,
8) współdziałanie z organami wojskowymi,
9) przygotowanie i organizacja stanowiska kierowania Wójta a w szczególności opracowania dokumentacji tego stanowiska i planu przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy,
10)przygotowanie i organizacja zastępczych miejsc szpitalnych a w szczególności opracowanie planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy,
11) uznawanie żołnierzy w czynnej służbie za samotnych, posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz sprawujących opiekę nad członkami rodziny,
12) wykonywanie wytycznych i zarządzeń wojewody i starosty dotyczących zadań wojskowych, w tym :
a) opracowanie planu obrony cywilnej gminy,
b) opracowywanie regulaminu na okres wojny,
c) opracowywanie regulaminu stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
d) ustalanie zadań szczegółowych dla urzędu na wypadek wojny,
e) opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
f) opracowywanie planu akcji kurierskiej,
g) przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń dla jednostek wojskowych,
h) planowanie i organizacja szkolenia,
i) wyposażenie formacji obrony cywilnej i zespołu reagowania kryzysowego w sprzęt.
13) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
14) realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego,
15) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
16) opracowanie regulaminu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
17) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
18) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
19) prowadzenie ewidencji, zabezpieczanie, udostępnianie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
20) bezpośredni nadzór i kontrola nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w urzędzie.”.


§ 2

1.    Regulamin organizacyjny wraz ze zmianami jest dostępny na stronie intranetu w folderze Akty prawne – regulamin organizacyjny.
2.    Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     p.o.  Wójt Gminy
                                                                                                    Maciej Bejnarowicz

 

 

Sporządziła:
Wioletta Brzezińska
Sekretarz Gminy

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 86-2017.pdf (PDF, 310.30Kb) 2017-11-29 12:11:41 239
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wioletta Brzezińska

Data wytworzenia:
29 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
29 lis 2017, godz. 12:11

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Owczarek

Data aktualizacji:
29 lis 2017, godz. 12:11