Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2018-01-16 12:15:15
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-12-29 09:55:31
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Pani Ewie Łozdowskiej 2017-12-28 11:57:17
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018r. 2017-12-18 10:17:29
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2017-12-15 11:51:15
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rewal 2017-12-14 14:05:42
Zarządzenie NR 92/2017 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu" 2017-12-13 10:51:03
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu 2017-12-12 14:40:25
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie ponoszenia kosztów sporządzania dokumentacji 2017-12-07 17:20:16
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2017-12-07 17:18:47
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2017-12-04 15:11:19
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-12-04 15:06:02
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2017-11-29 12:11:41
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2017-11-28 13:39:23
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2017-11-28 11:15:53
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2017-11-24 13:15:42
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-11-23 14:58:40
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-11-13 08:15:23
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-11-03 14:45:03
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego o Ochrony Środowiska 2017-10-27 14:43:56
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2017-10-27 14:42:27
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-10-27 14:41:25
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na zadanie: "Sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej (ok. 420 drzew) nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 296/7 (ok. 1,2 ha) w miejscowości Pobierowo" 2017-10-25 08:12:57
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rewal za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r. 2017-10-13 09:50:33
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu w likwidacji 2017-10-09 08:52:19
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-10-09 08:48:25
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców 2017-09-28 15:18:26
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 września 2017 roku w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2017-09-28 14:55:07
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego 2017-09-14 13:19:08
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 2017-09-04 14:11:06
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-09-04 09:53:06
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-08-28 12:00:08
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta Gminy Rewal 2017-08-11 15:14:54
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-03 13:33:24
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-03 13:31:18
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Jolancie Tomczuk-Zając 2017-08-03 13:25:27
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rewal na 2017 rok 2017-07-31 09:28:58
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu Pani Wandzie Szukała-Błachuta 2017-07-27 11:29:48
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych 2017-07-06 10:40:16
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika 2017-07-04 13:12:55
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2017-07-03 18:25:44
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal 2017-07-03 18:25:27
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-07-03 18:25:04
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2017-06-30 15:23:18
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania składu komisji odbiorowej 2017-06-23 13:47:53
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zastępcy wójta 2017-06-20 10:30:39
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2017-06-20 10:29:36
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2017-06-20 10:26:21
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2017-06-20 10:25:21
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2017-06-20 10:24:24
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 2017-06-20 10:23:06
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2017-06-06 11:33:07
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-06-09 11:58:46
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rewal 2017-05-30 11:02:11
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania likwidatora samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 2017-05-24 07:35:55
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2017-05-18 09:28:23
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dnia 21 kwietnia 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017 2017-05-18 09:28:09
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2017-05-12 14:45:37
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal na rok szkolny 2017/2018 2017-05-05 09:11:52
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rewal 2017-05-04 12:46:28
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-04-28 12:32:57
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej 2017-04-25 14:01:14
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2017 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert 2017-04-21 11:58:53
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-04-21 11:54:38
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany składu członków Rady Sportu w Rewalu 2017-04-11 12:33:24
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rewal 2017-04-11 12:30:24
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości Gminy Rewal 2017-04-03 12:04:24
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Rewal 2017-04-03 12:03:01
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zasad przygotowywania projektów zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy Rewal 2017-04-03 12:01:02
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów Sołectwa Pobierowo i Niechorze 2017-03-28 15:09:43
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2017-03-24 15:17:22
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 marca 2017r. w sprawie odstąpienia od naliczania opłaty adiacenckiej 2017-03-24 15:15:58
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2017r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Rewal działki 1019/1 obr. Pobierowo 2017-03-24 15:15:05
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2017/2018 2017-03-17 09:33:48
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2017/2018 2017-03-17 09:31:54
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2017r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnych latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 2017-03-13 11:57:01
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2017-03-09 12:46:31
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2017r. uchylające Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Rewal 2017-03-01 15:10:44
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Wandzie Szukała-BłachutaTomczuk-Zając 2017-03-01 15:08:18
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Jolancie Tomczuk-Zając 2017-03-01 15:05:33
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28.02.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-03-01 15:01:51
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2017-03-01 14:50:11
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 lutego 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2017 2017-02-24 11:14:18
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2017r. 2017-02-24 11:10:56
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-02-20 12:50:45
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-02-16 15:27:17
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 lutego 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2017-02-08 11:17:18
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2017-02-03 14:30:15
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powołania likwidatora samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 2017-02-02 14:53:20
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontar 2017-02-02 14:50:54
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami jednoosobowymi Gminy Rewal 2017-02-02 14:47:01
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Rewalu 2017-02-02 14:45:32
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2017-01-24 09:00:15
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal 2017-01-16 11:20:07
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2017-01-13 10:57:24
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rewalu 2017-01-13 09:10:43
Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-01-12 15:26:33
Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-01-12 15:25:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
12 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
12 sty 2017, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-