11204 15.07.2022 R. - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (Pobierowo, ul. Ciechanowska) | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

15.07.2022 R. - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (Pobierowo, ul. Ciechanowska)

Sprzedaż Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie: zabudowa usługowa

Cena wywoławcza

800 000,00 PLN
cena za metr 1 259,84 zł

Wadium

160 000,00 PLN
  • Powierzchnia: 635 m2
  • Obręb: Pobierowo
  • Numer działki: 552
  • Księga wieczysta: SZ1G/00035973/6
  • Tryb przetargu: Przetarg ustny nieograniczony

Opis nieruchomości

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego :
Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 552 z obrębu Pobierowo :

Podstawa prawna uchwała nr XLIV/341/13 z 2013-10-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna (Dz.U Woj. Zachodniopomorskiego z 27.11.2013 r., poz. 4105)

Przeznaczenie w planie35MN/Utp - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych - pensjonaty (636 m2 )

Przeznaczenie terenu : Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych – pensjonaty.

Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

 a) powierzchnia zabudowy – maks. 20% powierzchni działki,

b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 70% powierzchni działki,

c) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu,

d) dla budynków i części budynków zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu,

e) wysokość zabudowy do kalenicy – maks. 10,0 m,

f) wysokość zabudowy do okapu – maks. 8,0 m,

g) wysokość budynków z dachami płaskimi – maks. 9,0 m,

h) geometria dachów – dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

i) kąt nachylenia głównych połaci dachowych – 35º - 50º,

j) tereny znajdują się na obszarze pasa ochronnego brzegu wód morskich, dla którego obowiązują ustalenia §9 pkt 3 oraz §12 pkt 13 lit c;

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości :

dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania min. powierzchni wydzielonej działki – 800m2;

Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) dojazd – z dróg przylegających do terenu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §11;

Ochrona środowiska, przyrody:

obowiązują ustalenia §5;

Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości:

30%


Położenie nieruchomości


Linki do aktów prawa lokalnego


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ryczko

Data wytworzenia:
10 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Justyna Ryczko

Data publikacji:
10 maj 2022, godz. 13:09

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Ryczko

Data aktualizacji:
10 maj 2022, godz. 13:09