574 2015r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie 90/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-02-22 08:02:14
Zarządzenie 89/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2016-02-22 07:59:11
Zarządzenie 88/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal 2016-01-04 08:02:06
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2015-12-29 14:19:14
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie składu i zasad powoływania członków rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2015-12-29 14:13:04
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej 2015-12-20 08:46:36
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2015-12-20 08:45:08
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązań Gminy Rewal na dzień 30 listopada 2015r. 2015-12-20 08:43:36
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-12-20 08:42:16
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rewal 2015-12-04 14:23:43
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia planu zastępstw 2015-11-03 15:15:09
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal 2015-11-03 15:12:28
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie nośników reklamy na mieniu Gminy Rewal 2015-11-03 15:06:32
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 października 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 2015-10-28 10:15:55
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych poniesionych w wyniku zamieszczania informacji na stronie rewal.pl 2015-10-23 15:02:01
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 października 2015r. w sprawie dnia wolnego od pracy 2015-10-16 11:04:53
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2015-10-15 11:58:21
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2015r. w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Rewal oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji 2015-10-15 11:40:57
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2015r. w sprawie odpisania kosztów inwestycji nie podjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 800 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" 2015-10-15 11:38:54
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad kontroli nieruchomości komunalnych. 2015-10-09 10:27:17
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji. 2015-10-06 12:50:50
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 października 2015r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-06 12:49:46
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-06 12:48:01
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Rewal 2015-10-06 12:46:50
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Gminy Rewal. 2015-10-06 12:43:42
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy. 2015-10-06 12:43:18
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-10-06 12:42:23
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2015-10-06 12:41:44
Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rewal na lata 2015-2018 2015-09-30 13:00:17
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2015r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2015-09-21 15:05:56
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2015r. 2015-08-31 13:35:37
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna", celem uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 2015-08-27 07:41:05
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych 2015-08-25 07:56:31
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "FALA" w Pobierowie 2015-08-24 12:11:46
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora schroniska 2015-08-24 12:10:34
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2015-08-24 12:09:15
Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-21 11:57:09
Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-21 11:55:45
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Ogólnokrajowego 2015-08-21 11:51:16
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Ogólnokrajowego 2015-08-20 13:42:20
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2015-08-13 15:02:37
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2015-08-12 11:19:23
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw referendum 2015-08-12 11:17:47
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rewal 2015-08-12 10:47:37
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2015-08-07 13:16:58
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania "Mapy aktywności społecznej" Gminy Rewal, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania 2015-08-03 14:49:38
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-08-03 14:44:35
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2015-07-23 07:18:22
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie inwentaryzacji inwestycji rozpoczętych Gminy Rewal 2015-07-15 07:33:15
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rewal na lata 2015-2020 2015-07-15 07:27:36
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal 2015-07-15 07:27:22
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-07-15 07:26:02
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-07-15 07:25:41
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 2015-06-23 15:02:34
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2015-06-22 09:19:29
Zarządzenie Nr 35/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2015-06-19 09:56:26
Zarządzenie Nr 34/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad i standardów informowania przez Gminę Rewal organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań wynikających z projektu "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" 2015-06-16 14:41:10
Zarządzenie Nr 33/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wdrożenia zasad i standardów współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu polityk publicznych wynikających z projektu "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" 2015-06-16 14:38:45
Zarządzenie Nr 32/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie procedury przyznania mecenatu Gminy Rewal 2015-06-16 14:36:27
Zarządzenie Nr 31/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad wspierania przez Gminę Rewal kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych 2015-06-16 14:35:30
Zarządzenie Nr 30/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Rewal 2015-06-16 14:34:21
Zarządzenie Nr 29/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej w zasobach Gminy Rewal dla organizacji pozarządowych 2015-06-16 14:32:32
Zarządzenie Nr 28/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 15 maja 2015 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2015 2015-06-16 14:28:56
Zarządzenie Nr 27/2015 Wóta Gminy Rewal z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2015r. 2015-06-15 10:01:47
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2015-06-01 14:08:54
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 maja 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 15 kwietnia 2015 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2015 2015-06-01 13:57:18
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej GMINY REWAL 2015-06-01 13:53:45
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 maja 2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-05-25 14:36:09
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Kokursu Ofert z dnia 15 kwietnia 2015 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2015 2015-05-25 14:32:02
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-05-25 09:33:13
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015, przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2015-05-18 10:48:52
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2015r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2015-05-07 12:45:06
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 05 maja 2015r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Niechorzu 2015-05-07 12:44:28
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-21 09:47:34
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2015-04-21 09:45:53
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-04-21 09:43:10
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie przygotowania i organizacji funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Rewal 2015-05-28 12:34:19
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015r. 2015-04-21 09:39:24
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2015-03-30 09:53:49
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-03-30 09:50:14
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Rewal 2015-03-25 11:46:54
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 marca 2015r. w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej 2015-03-25 11:41:31
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal 2015-02-27 09:48:52
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2015-02-26 11:28:50
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników Urzędu Gminy Rewal 2015-02-26 11:24:01
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal 2015-02-26 11:18:46
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 2015-02-16 10:45:39
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej 2015-02-05 09:41:54
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 stycznia 2015r. uchylające Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Rewal 2015-02-04 15:26:28
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2015-01-05 09:31:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
05 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
05 sty 2015, godz. 09:20

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-